Munkatársak

Hír Tibor

Alapító
Ügyvezető igazgató
Esély a Tudáshoz Alapítvány kuratóriumi elnöke

Tanáraink:

Hír Tibor

Matematika - Kémia - Informatika

Közel 30 éve foglalkozom oktatással, legfőképpen matematikát oktatok. Sok sok éve veszek részt korrepetálásban, vizsgákra való felkészítésben, legyen az érettségi, felvételi vagy egyetemi vizsga. Tanítottam  már alsós korú tanulótól felnőttképzésben részt vevő tanulóig minden korosztályból. A legnagyobb küldetésemnek azt érzem, hogy a tanulóval közösen elérjük azt, hogy a tanulóim érezzék, hogy a matematika szorongásmentesen és visszatért önbizalommal megtanulható, kinek kinek a céljaihoz megfelelő mélységben. Hiszem és vallom, hogy annak a felismerésnek és megtapasztalásnak köszönhetően, hogy igen is képesek vagyunk bármit megtanulni, egyéb más tantárgyakból is sikerek érhetők el. Ennek az elveszettnek hitt önmagunkba vetett hitnek a visszaszerzésén dolgozom. Nincs ennél fontosabb. Azt, hogy ezt egy matematika tantárgynak a megtanulásán keresztül teszem, az már csak részletkérdés. 

Bővebb információ rólam:  http://www.matekprofi.hu

Bodnár Erika

Magyar nyelv és Irodalom

2002 óta tanítom a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Tanári pályámat egy sporttagozatos általános iskolában kezdtem, majd egy szakgimnáziumban folytattam, ahol bekapcsolódtam a felnőttképzésbe is, ezáltal nagy tapasztalatot szereztem mind az általános iskolás, mind pedig a nagyobb korosztály tanítását illetően.  Sokéves gyakorlattal rendelkezem a javítóvizsgára, érettségire, felvételire való felkészítés, korrepetálás, szövegértési és helyesírási készség fejlesztése terén. Magántanítványok oktatásával is foglalkozom, illetve óraadó vagyok a magániskolában.  Türelemmel, magyarázatokkal, személyre szabottan segítem a diákokat céljaik elérésében, eredményes, stabil tudást biztosítva.
 

Schiller Tamás

Angol

Gyerekkorom óta tanulok angolul.
Később a munkáimban évtizedeken keresztül élő nyelvként használtam, tárgyalások, megbeszélések, prezentációk, szerződés kötések és hétköznapi kommunikációk során.
2011 óta folyamatosan oktatom különböző szinteken és formákban az angolt, valamint, amikor lehetőség adódik, a németet is.
Legyen az kiscsoport, nagyobb csoport vagy 1-2 fős magánóra, kezdőtől az emeltszintekig, 10-99 évesig, sokféle tanuló megfordult nálam és elérte a céljait.
Születésem pillanatától gyermek-közösségben élek. Az óvodában laktunk.
Egyértelmű volt, hogy óvónőtől tanítón , általános és középiskolán keresztül tanítottam az betűvetéstől a történelmen, filozófián át a társadalomismeret szövevényes rendszeréig; 1-12. évfolyamig.
A munkám éltet és boldoggá tesz. Bízom benne , hogy sikerül némi nyomot hagynom tanítványaimon.
 

Görög Márti

Német

Németet tanítok beszédcentrikus módszerrel.
Sok tapasztalatot gyűjtöttem, hogyan lehet a különböző típusú tanulókkal kellemes hangulatban, jó részidővel, használható nyelvtudásra szert tenni.
Tudok neked segíteni az éves vizsgáknál, felzárkóztatásban, napi anyagok feldolgozásánál, gyakorlásnál,
gazdasági szaknyelv, idegenforgalmi – és vendéglátóipari szaknyelv elsajátításában, érettségire és különböző szintű nyelvvizsgára való felkészülésnél.
Tanulhatunk személyesen és online is.
 

Baglyos Natália

Matematika - Német

Számomra a pedagógus pálya egy hivatás. Felelős vagyok azokért a diákokért, akiket naponta oktatok és nevelek. Rendszeresen részt veszek szakmai képzéseken és folyamatosan fejlesztem tudásom, mert hiszek az élethosszig tartó tanulás fontosságában. Ugyanakkor a 21. században fontosnak tartom a különböző digitális plattformok alkalmazását is a tanulás során. Óráimon a mobiltelefon, laptop használata nem tiltott dolgok, hanem eszközök arra, hogy újabb tudáshoz és információkhoz juthassunk hozzá. Pedagógusként fontosnak tartom a szemlélet kialakítását, az ismeretek átadását és ezeknek az ismereteknek és összefüggéseknek a diákok már meglévő ismerethálójába való beépítését.

Rendszeresen készítek fel diákokat középiskolai felvételire, matematikából és németből közép és emelt szintű szóbeli és írásbeli érettségire.

Szaniszlóné Kadlott Zsuzsa

Magyar nyelv és irodalom

 Hitvallásom, hogy a  tanár legnagyobb eszköze önmaga. A tanítás során igyekszem az olvasás megszerettetésére ösztönözni a diákokat, s arra, hogy bátran ki merjék nyilvánítani saját meglátásaikat, gondolataikat,  amelyeket természetesen  pozitív visszacsatolás, dicséret követ, ezzel is építve  a  nebulók önbizalmát.