Munkatársak

Hír Tibor

Alapító
Ügyvezető igazgató
Esély a Tudáshoz Alapítvány kuratóriumi elnöke

Tanáraink:

Hír Tibor

Matematika - Kémia - Informatika

Közel 30 éve foglalkozom oktatással, legfőképpen matematikát oktatok. Sok sok éve veszek részt korrepetálásban, vizsgákra való felkészítésben, legyen az érettségi, felvételi vagy egyetemi vizsga. Tanítottam  már alsós korú tanulótól felnőttképzésben részt vevő tanulóig minden korosztályból. A legnagyobb küldetésemnek azt érzem, hogy a tanulóval közösen elérjük azt, hogy a tanulóim érezzék, hogy a matematika szorongásmentesen és visszatért önbizalommal megtanulható, kinek kinek a céljaihoz megfelelő mélységben. Hiszem és vallom, hogy annak a felismerésnek és megtapasztalásnak köszönhetően, hogy igen is képesek vagyunk bármit megtanulni, egyéb más tantárgyakból is sikerek érhetők el. Ennek az elveszettnek hitt önmagunkba vetett hitnek a visszaszerzésén dolgozom. Nincs ennél fontosabb. Azt, hogy ezt egy matematika tantárgynak a megtanulásán keresztül teszem, az már csak részletkérdés. 

Bővebb információ rólam:  http://www.matekprofi.hu

Zábori László

Magyar nyelv és Irodalom - Történelem

1964-ben születtem Budapesten. 1988-ben végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakán. Immár több, mint 30 éve állok a katedrán: oktattam általános iskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban, tanítottam gyerekeket és felnőtteket. Egy ideig dolgoztam levéltárosként és szociális munkásként is – azonban az oktatás és a nevelés az igazi hivatásom. A tanítás során arra törekszem, hogy ne csak megtanítsam, de meg is szerettessem a szaktárgyaimat. Nincs nehéz dolgom, mivel mind a magyar nyelv és irodalom, mind pedig a történelem lebilincselően érdekes. 

Bodnár Erika

Magyar nyelv és Irodalom

2002 óta tanítom a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Tanári pályámat egy sporttagozatos általános iskolában kezdtem, majd egy szakgimnáziumban folytattam, ahol bekapcsolódtam a felnőttképzésbe is, ezáltal nagy tapasztalatot szereztem mind az általános iskolás, mind pedig a nagyobb korosztály tanítását illetően.  Sokéves gyakorlattal rendelkezem a javítóvizsgára, érettségire, felvételire való felkészítés, korrepetálás, szövegértési és helyesírási készség fejlesztése terén. Magántanítványok oktatásával is foglalkozom, illetve óraadó vagyok a magániskolában.  Türelemmel, magyarázatokkal, személyre szabottan segítem a diákokat céljaik elérésében, eredményes, stabil tudást biztosítva.
 

Gajdács Anna

Angol

Hetedik osztályos korom óta tanulok angolul. Az angol tanulással a kapcsolatom döcögősen indult, mivel egy olyan osztályban volt az első angolórán, ahol senkit sem ismertem. Az első Stand up, please!-re egyetlenegy tanuló nem állt fel – én. A tanárnőm nagyon meglepődött. 13 évvel később pedig Ő lett a mentortanárom a tanári gyakorlatom idején, de ez már történelem. 

Az egyetemi évek alatt és után változatos területeken használhattam a nyelvtudásomat. Fordítottam, tolmácsoltam, valamint a magyar mint idegen nyelv tanítását is évekig gyakoroltam egy nemzetközi diákcsere program keretében. 

2012 óta tanítottam általános iskolában, gimnáziumban és óvódás csoportokat is. 2014 óta felnőttoktatással is foglalkozom, így elmondhatom, hogy 3 évestől 73 évesig minden korú és különböző előképzettségű tanítvánnyal dolgozhattam együtt. 

Célom, hogy tanítványaimnak legyen sikerélményük a tanulás során és az önbizalmukat visszanyerjék vagy növeljék a nyelvtanulás során úgy, hogy közben az általános műveltségüket is növeljék barátságos, szorongásmentes légkörben.